Methodiek ‘Beweging als houvast’

Beweging-als-houvast is de methode die de basis vormt voor de behandeling. Beweging-als-houvast is een Interactie Methodiek voor Relationele Ontwikkeling (IMRO).

De methode is voortgekomen uit de EBL- methodiek (Emerging Body Language). Contact maken via de onbewuste communicatie is de basis van de methode Beweging-als-houvast.

Beweging-als-houvast is een interactieve methode die onbewuste communicatie verbetert o.b.v. lichaamstaal om zo gedrag bewust te veranderen.

Deze methodiek is geschikt en toepasbaar voor kinderen, jongeren- en volwassenen met problemen in het contact met anderen en/of een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld; ADHD/ADD, autisme, hechtingsproblematiek, hoogsensitiviteit etc. Ook wanneer taal niet vanzelfsprekend is, kan er vanuit deze methodiek gewerkt worden met het kind en zijn/haar gezin. 

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van bovenstaande factoren. Ook bied ik hulp en behandeling aan kinderen met leerproblemen en/of een licht verstandelijke beperking.