Aanmelden

Mocht u een jeugdige willen aanmelden voor jeugdzorg, of mocht je als 18+-er je willen aanmelden voor zorg vanuit de WMO, dan mag u contact opnemen met de praktijk.

Let op: voordat zorg daadwerkelijk van start kan gaan, is een beschikking of verwijzing noodzakelijk vanuit de gemeente of de daarmee samenwerkende partij (bv. CJG, Ons Welzijn). Mocht u deze nog niet hebben, dan kunt u toch alvast contact opnemen en kan er door de praktijk met u worden afgestemd over het vervolgtraject.  

Voor aanmelden, mag u ook onderstaand aanmeldingsformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.