.

Welkom bij Praktijk Ilse

"Samen leren is de kracht van ontwikkeling"

 
Even voorstellen

Vanuit Praktijk Ilse werk ik als ambulant begeleidster voor kinderen, jeugdigen en gezinnen. Werken vanuit de relatie, waarin talenten en mogelijkheden van ouders en kinderen centraal staan, is mijn kracht.


Na mijn hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening ben ik gestart met de universitaire masteropleiding pedagogische wetenschappen en ben ik in oktober 2017 afgestudeerd als orthopedagoog. Ik heb mijzelf gedurende mijn bachelor- en masteronderzoek gericht op de ontwikkeling van een hechtingsrelatie tussen ouder/verzorgers en kind. Gedurende mijn studies heb ik o.a. gewerkt als ambulant begeleidster waarbij ik mijn aandacht richtte op kinderen met een licht verstandelijke beperking, gecombineerd met hechtingsproblemen, gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. In juni 2015 ben ik gestart als zelfstandige ambulant begeleidster vanuit mijn eigen praktijk.

Voor wie?

Als ambulant begeleidster richt ik me op het ondersteunen en begeleiden van gezinnen die grote en/of kleine problemen ervaren bij het opgroeien en opvoeden van kinderen tussen de 0-23 jaar die bijzondere aandacht vragen. Ik kom bij het gezin thuis, in hun veilige en vertrouwde omgeving. Ik richt me vanuit de hulpvraag op de wederzijdse beïnvloeding tussen wat het in het kind zelf zit en zijn of haar omgeving. Vanuit mijn professionele visie vind ik het belangrijk dat er begeleiding voor het gehele gezin is waarin iedereen even belangrijk is

IMRO (Interactionele Methodiek Relationele Ontwikkeling) is de methode die de basis vormt voor de begeleiding. Het is relatiegericht werken middels video-analyse. Deze methodiek is geschikt en toepasbaar voor kinderen/jongeren/volwassenen met problemen in het contact met anderen en/of een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld; ADHD/ADD, autisme, hechtingsproblematiek, hoogsensitiviteit etc. Ook wanneer taal niet vanzelfsprekend is, kan er vanuit deze methodiek gewerkt worden met het kind en zijn/haar gezin. 
Er kan ook sprake zijn van een combinatie van bovenstaande factoren. Ook bied ik hulp en begeleiding aan kinderen met leerproblemen en/of een licht verstandelijke beperking.

Naast de gestelde hulpvraag is spelplezier voor mij één van de belangrijkste uitgangspunten. Veiligheid en prettig contact ligt hieraan ten grondslag. Dit is van belang om samen aan de slag te kunnen gaan. De basis voor mij is vertrouwen, eerlijkheid en een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid.

Vergoeding

Een eerste kennismakingsgesprek/intakegesprek bij het gezin thuis is gratis. De kosten per huisbezoek (per uur) € 62,- De begeleiding kan mede gefinancieerd worden vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Wat nog meer?
Ik bied de mogelijkheid om bv. collega's, medewerkers en/of ouders binnen organisaties/scholen/instellingen middels een presentatie inzicht te geven in hoe een hechtingsrelatie tot stand komt en wat het betekent als de ontwikkeling hiervan niet vanzelfsprekend is. Ik maak hierbij gebruik van wetenschappelijke achtergronden i.c.m. voorbeelden uit de praktijk. De presentatie en mogelijkheid tot verdieping omvat ongeveer 2 uur. De kosten hiervan bedragen €175,00 incl. 21% btw.